Xenofobie in Nederland – angst voor vreemden / buitenlanders

Je zal het maar hebben: Xenofobie in Nederland. Lastig, want we zijn een multiculturele samenleving. Wat is de xenofobie betekenis? Het staat voor angst voor vreemdelingen of buitenlanders. Het kan hier ook om buitenlandse voorwerpen gaan. Soms wordt xenofobie verward met vreemdelingenhaat. Deze twee kunnen juist ook in relatie staan met elkaar.

 Xenofobie tegen immigranten

In het woord xenofobie zie je ‘fobie’ staan. De betekenis van fobie is angst of vrees. Het woordje xeno is afgeleid van Xenos. Dat betekent vreemd of vreemdeling. Vul zelf maar in wat het hele woord betekent.

Er zijn twee vormen van xenofobie. De eerste is een angst tegen immigranten of vreemdelingen. Het maakt hierbij niet uit of het om nieuwe of al aanwezige immigranten gaat. Sinds de vluchtelingenstroom uit Syrië komt xenofobie vaak ter sprake. Mensen zijn bang voor wat hen te wachten staat. Deze angst kan leiden tot gewelddadige aanvallen, woede of zelfs verdrijving. In bepaalde landen komt volkerenmoord voor. Xenofobie in Nederland gaat gelukkig niet zover.

Afkeer tegen vreemde taal

 Een mildere vorm van xenofobie is een afkeer tegen vreemde talen of cultureel gebruik. Zo kunnen Nederlanders er moeite mee hebben dat immigranten een andere taal spreken. Ze krijgen een afkeer tegen deze taal, maar niet tegen de immigranten zelf.

Het kan ook gaan om het gebruik van leenwoorden. Dit zijn woorden die oorspronkelijk vanuit een andere taal komen. Een bekend voorbeeld is het Duitse woord überhaupt. Heb jij hier überhaupt moeite mee?

Best verkochte boeken in de categorie politiek

Gevolgen van Xenofobie in Nederland

Mensen die aan xenofobie lijden zijn van mening dat een bepaalde groep niet geaccepteerd moet worden. Dit komt over als haatzaaierij. In werkelijkheid komt het voort uit een angstige reactie. De xenofobe persoon herkent deze angst niet bij zichzelf. Wanneer meerdere mensen deze angst delen kan dit grote gevolgen hebben.

In 2012 opende de politieke partij PVV een meldpunt voor klachten over Midden en Oost-Europeanen. Hierdoor stak xenofobie de kop op. Zo vond de Hongaarse eurocommissaris dit nogal alarmerend. Hij adviseerde premier Rutte om afstand te nemen van het PVV meldpunt.

Xenofobe uitspraken

Binnen de Nederlandse politiek worden er nogal wat xenofobe uitspraken gedaan. Deze uitspraken kwamen met name van de Partij voor de Vrijheid onder leiding van Geert Wilders. Ook zijn er in het verleden andere politici met bepaalde uitspraken geweest.

In 2015 verscheen het vijfjaarlijkse VN-rapport van het comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie. Dit rapport ging over Nederlandse racistische en xenofobische ontwikkelingen. Zo meldde het VN-rapport dat Nederland er goed aan doet racistisch pestgedrag op scholen aan te pakken. Slachtoffers van discriminatie zouden gratis juridische bijstand moeten krijgen. Ook de opvang van vluchtelingen kon beter.

Hoe het problemen in Europa oplevert

Er zijn veel verschillende soorten fobieën. Een van de meest groeiende fobieën is xenofobie. Mensen zijn van mening dat deze fobie onuitroeibaar is. Anderen zijn van mening dat het een imagoprobleem oplevert. Rassenhaat of racisme wordt wereldwijd veroordeeld. Toch komt het overal voor en is het echt niet iets van de laatste tijd. Al eeuwenlang wordt het probleem wereldwijd gezien.

Binnen Europa groeit xenofobie snel. Dit heeft te maken met de toestroom van vluchtelingen. Daarnaast wordt steeds duidelijker wat de gevaren van buitenaf zijn. Onzekerheid speelt hier een belangrijke rol in. Sommigen durven steeds minder goed de straat op. Ook zijn ze bang om een reis naar het buitenland te maken. Al deze zaken werken xenofobie in de hand.

Xenofobie aanpakken

Het is niet makkelijk om dit probleem aan te pakken. Een zeer klein gedeelte van de moslims radicaliseert. Deze groep gaat over tot extreem geweld. Het overgrote deel heeft geen kwaad in de zin. Juist deze grote groep wil een normaal leven op kunnen bouwen. Dit is niet mogelijk wanneer dit van alle kanten wordt tegengewerkt.

Hierdoor neemt de wanhoop en frustratie alleen maar toe. Als gevolg hiervan is deze minderheid sneller geneigd om niet mee te werken aan een veilige leefomgeving. Verdachte zaken worden niet bij de politie gemeld, omdat ze zichzelf niet gehoord voelen. Dit laat zien hoe xenofobie de problemen alleen maar groter kan maken.

In de media: xenofobie in Nederland

In januari 2017 kwam de Telegraaf in opspraak. Deze krant werd beschuldigd van haatzaaien en opruien. De Telegraaf gebruikte termen als asielplaag. Dit soort woorden kan xenofobie aanwakkeren. De krant kopte letterlijk: “kansloze asielplaag ongehinderd verder”. Daarna ontstond er een felle boycot actie tegen de Telegraaf.

Is xenofobie strafbaar?

Kijken we naar wat Xenofobie betekent, dan is er sprake van een angst tegen vreemdelingen. Het is niet strafbaar om een angst tegen bepaalde groeperingen te hebben. Wel is het strafbaar om aan te zetten tot racisme of vreemdelingenhaat.

Tip: het boek Burka Babes van de bekende striptekenaar Peter de Wit.

“Is xenofobie nog steeds geen ziektebeeld?”

Een opvallende poster van Loesje: “is xenofobie nog steeds geen ziektebeeld”? Loesje is een fictief meisje dat kritiek levert op de samenleving of op ontwikkelingen. Loesje is ontstaan vanuit diverse actiegroeperingen. Ze zijn regelmatig bij rechtszaken betrokken geweest. Met hun uitspraken overschrijden ze soms de grens van het recht op vrije meningsuiting.

Met de uitspraak is xenofobie nog steeds geen ziektebeeld wordt stof tot nadenken gegeven. Xenofobie is net als andere fobieën een ziekelijke angst, tot zover geen probleem. Het is echter de manier waarop we hiermee omgaan.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique