Vaderschapsonderzoek/ vaderschapstest DNA-test

Een vaderschapsonderzoek is bedoeld om de biologische vader van een kind aan te tonen. Dit wordt nogal eens uitgevoerd wanneer hier twijfel over bestaat. Een andere benaming voor vaderschapsonderzoek is een vaderschapstest. Dit gebeurt door het afnemen van wat wangslijm. Het kan hier echter ook om een bloedonderzoek gaan.

Reden voor een vaderschapsonderzoek

Het is niet altijd duidelijk wie de biologische vader van een kind is. Enerzijds omdat moeder hier onduidelijk over is, anderzijds omdat ze het zelf niet weet. Soms wil de (vermeende) vader het kind niet erkennen.

Zowel moeder als vermeende biologische vader kunnen om een vaderschapsonderzoek/ vaderschapstest verzoeken. Hiervoor is toestemming van de moeder voor nodig. Het gebeurt echter wel vaker dat de vermeende biologische vader dit stiekem doet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een thuistest.

Zo werkt de vaderschapstest

Een vaderschapstest kan op twee verschillende manieren:

  • Bloedtest
  • Wangslijm

Een bloedtest wordt altijd in het ziekenhuis uitgevoerd. Hierbij is het belangrijk dat beide ouders en het kind aanwezig zijn. Het is immers noodzakelijk dat bij deze drie personen bloed wordt afgenomen. Een bloedtest is een vrij grote test en ook nog eens erg kostbaar. Daarom wordt er vaker gebruik gemaakt van DNA monsters. Hierbij worden haren of huidcellen onder een microscoop bekeken.

Een man is niet de biologische vader wanneer erfelijke factoren ontbreken die wel bij het kind aanwezig zijn. Deze erfelijke factoren zijn ook niet bij de moeder aanwezig.

Het kan ook zijn dat bij het kind erfelijke factoren ontbreken, die wel aanwezig zouden moeten zijn om het kind van de vermeende biologische vader te zijn. Ook dan ius de man niet de biologische vader.

Moet de moeder DNA-materiaal afstaan?

Het is bij een vaderschapstest niet nodig dat de moeder DNA-materiaal afstaan het. Toch kan dit de uitslag betrouwbaarder maken. Helaas wil een moeder niet altijd meewerken. In dit geval moet uit worden gegaan van het DNA materiaal van de man en het kind. Laboratoria zijn uitstekend in staat om hiermee een familieband te bepalen (of het ontbreken hiervan).

Vaderschapsonderzoek als thuistest

Met een thuistest wordt het vaderschapsonderzoek een stuk makkelijker gemaakt. De test wordt online besteld, waarna deze in een neutrale envelop wordt geleverd. Vervolgens is het belangrijk om zowel bij het kind als de vader (en eventueel de moeder) DNA materiaal af te nemen. Hoe dit moet, staat altijd in de beschrijving. Het afnemen van DNA materiaal is volkomen pijnloos.

Hierna wordt de testkit naar het laboratorium gestuurd. Binnen enkele werkdagen analyseert een laborant dit. Het DNA materiaal wordt op minimaal 20 plaatsen met elkaar vergeleken. Bij het aantonen van vaderschap heeft dit een zekerheid van 99,999%. Het uitsluiten van vaderschap heeft een zekerheid van 100%. Hiermee kan gezegd worden dat een vaderschapsonderzoek als thuistest zeer betrouwbaar is.

Bekijk de vaderschapstest DNA-test

De kosten van het onderzoek

Een vaderschapsonderzoek as thuistest kost ongeveer €189. Dit is een van de goedkopere opties. Wie rechtstreeks naar een laboratorium of ziekenhuis gaat, betaalt een stuk meer. De kosten voor het vaderschapsonderzoek zijn voor eigen rekening. Dit de valt dus niet onder de vergoedingen vanuit de zorgverzekering.

Ook vanuit de aanvullende verzekering wordt er in veel gevallen niks vergoed. Voor de zekerheid is het altijd goed om even contact op te nemen met de zorgverzekeraar. De kans dat deze het onderzoek wil vergoeden, is echter zeer klein.

Gerechtelijke vaststelling van Het vaderschap

Soms wil een vader het vaderschap niet erkennen, of houdt moeder dit tegen. Een vaderschapsonderzoek is dan bedoeld voor het vaststellen van het vaderschap. Dit kan via de rechtbank worden afgedwongen. Bij een uitspraak van de rechter is moeder of vermeende vader verplicht om aan het vaderschapsonderzoek mee te werken.

De uitslag van de test heeft gevolgen voor de familieband. Bij vaststellen van het vaderschap is de man onderhoudsplichtig. Dit betekent dat hij financieel moet bijdragen aan de opvoeding en verzorging van het kind. Ook ontstaat er een zogenaamd erfrecht.

Wanneer vaststaat dat de man niet de vader is, vervalt eventuele onderhoudsplicht. Dit is echter alleen van toepassing wanneer de man kan aantonen dat hij er niet van op de hoogte was dat het kind door een ander verwekt is.

Indirecte vaderschapstest

Wanneer de man niet wil meewerken aan het vaderschapsonderzoek en er geen gerechtelijk bevel voor ligt, kan er gekozen worden voor een indirecte vaderschapstest. Hierbij wordt DNA materiaal van de broer of zus, opa of kleinkind van de man afgenomen.

Ook deze test is betrouwbaar, hoewel de uiteindelijke betrouwbaarheid iets lager kan liggen. Dit heeft er ook weer mee te maken of er getest wordt met een volle broer/ zus of een halfbroer/ zus. Soms zijn de onderlinge familiebanden niet helemaal duidelijk.

Een vaderschapsonderzoek op latere leeftijd

Het vaderschapsonderzoek kan op elke leeftijd uitgevoerd worden. Het maakt hierbij niet uit of het om een baby of puber gaat. Het kind kan zelfs al volwassen zijn.

Testen via huisarts of internet: wat is beter?

Een vaderschapstest kan het beste via het internet besteld worden. Omdat deze vraag weinig voorkomt, zal de huisarts in veel gevallen ook doorverwijzen naar het internet. Het is wel belangrijk om te weten dat een thuistest niet rechtsgeldig is.

Mocht een vaderschapsonderzoek door de rechtbank zijn afgedwongen, dan komt hier de huisarts aan te pas. Hierbij zijn onafhankelijke getuigen aanwezig. Alleen dan keurt de rechtbank het testresultaat goed.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique