Sternum pijn: pijnklachten aan het borstbeen

Last van sternum pijn? Dit noem je ook wel pijn aan het borstbeen. In veel gevallen is de oorzaak onschuldig en verdwijnt de pijn vanzelf. Maar let op, pijn in het sternum is niet altijd onschuldig. Er kan namelijk sprake zijn van maagproblemen, een hartritmestoornis of misschien wel een hartaanval.

Over het sternum

Er zijn maar weinig mensen die de benaming sternum gebruiken. Je komt deze term voornamelijk in de medische wereld tegen. Toch is sternum geen vreemde benaming, het staat namelijk voor borstbeen. Dit is het been dat zich in het midden van de borstkas bevindt.

Een sternum bestaat uit drie onderdelen. Het bovendeel noem je ook wel het handvat. Hieronder zit het middendeel dat weer uit verschillende delen bestaat. Het onderste gedeelte van het sternum is kraakbenig.

Aandoeningen aan sternum

Ervaar je sternum pijn? Mogelijk heeft dit met een aandoening te maken. Het vaakst komt een aangeboren vervorming van het sternum voor. Dit noem je ook wel pectus. Deze aandoening komt niet alleen bij mensen maar ook bij dieren voor. Meestal is het sternum (borstbeen) naar binnen getrokken, alsof er een gat aanwezig is. Je hebt ook een vorm van pectus waarbij het borstbeen juist naar buiten wordt geduwd. Hoe dan ook, de borstkas ziet er altijd afwijkend uit.

Door een ingedeukte borstkas hebben longen en hart minder ruimte. Vooral bij inspanning kan er sneller vermoeidheid optreden. Ook merkt de patiënt dat deze snel kortademig is. Bij pectus ontstaat er zelden sternum pijn. Wel zijn er vaak problemen met het uiterlijk.

Sternum pijn: de oorzaken

De vraag is waarom sternum pijn ontstaat. In de meeste gevallen wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden. De pijn verdwijnt dan na enkele dagen tot weken. Mogelijk zou het om een gekneusde tussenribspier of wat irritatie kunnen gaan.

Dit betekent dat veel oorzaken van sternum pijn onschuldig zijn. Maar let op, in een aantal gevallen is er wel degelijk iets aan de hand. Bekijk hieronder de meest voorkomende oorzaken van sternum pijn.

Hyperventilatie of astma

Hoewel hyperventilatie of astma niet veel met elkaar te maken hebben, kunnen het wel veroorzakers zijn van pijn aan het sternum. Hyperventilatie is overmatig ademhalen waardoor je teveel zuurstof binnenkrijgt. Vaak is dit een gevolg van stress. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, meestal erfelijk bepaald.

Bekijk astma middelen

Bij dit soort klachten kan er sternum pijn optreden. Deze pijn is voelbaar nabij of achter het borstbeen. Zowel hyperventilatie als astma zijn te behandelen.

Ontsteking van de long of het longvlies

Door een virus of bacterie kan er een longontsteking ontstaan. Vaak heeft de patiënt last van verkoudheid en keelpijn. In veel gevallen gaat deze ontsteking vanzelf over. Algemene klachten zijn hoesten, keelpijn, soms koorts, pijn aan het borstbeen, vermoeidheid en soms een snelle ademhaling of hartslag. Vooral diep inademen is pijnlijk.

Jonge kinderen, ouderen, rokers en mensen met diabetes of COPD hebben meer kans op het krijgen van een longontsteking. Het is bij een longontsteking belangrijk om voldoende te drinken en veel rust te nemen. Bij heftige pijn kun je het best paracetamol innemen. Ga bij aanhoudende klachten langs de huisarts.

COPD

De ziekte COPD is ongeneeslijk en tast de bronchitis en longemfyseem aan. Vaak ontstaat dit als gevolg van langdurig roken. De symptomen zijn een piepende ademhaling, veel hoesten, het opgeven van slijm en snel kortademig. Pijn aan het borstbeen is een vrij normaal verschijnsel. Bij verkoudheid of griep ontstaan er nog eens extra klachten.

COPD wordt behandeld middels medicatie. Hierdoor is het makkelijker om adem te halen. Bedenk dat COPD niet terug te draaien is: de longen raken steeds verder aangetast. Een gezonde manier van leven is dan ook ontzettend belangrijk.

Maagontsteking of slokdarmontsteking

Bij pijn kan er ook sprake zijn van een maagontsteking, maagzweer, slokdarmontsteking of zuurbranden (reflux). Vaak voel je de pijn dan ter hoogte van het borstbeen, daar waar zich de maag of de slokdarm bevindt.

Wanneer een bacterie de veroorzaker is dan wordt dit behandeld met antibiotica en een maagzuurremmer. Soms is een vitamine-B12-tekort de oorzaak, hiervoor worden injecties toegediend.

Vergiftiging

Helaas kan er een vergiftiging ontstaan. Vaak is dit door inademing van schadelijke stoffen. Denk hierbij aan nicotine, lood of koolmonoxide. Ook het drinken van veel alcohol of schadelijke stoffen kan tot vergiftiging leiden.

Hoe een vergiftiging eruitziet hangt van de schadelijke stof af. Meestal bestaan klachten uit misselijkheid, braken, sternum pijn, kortademigheid of benauwdheid. Bij vergiftiging is het belangrijk om zo snel mogelijk een arts te waarschuwen.

Syndroom van Tietze

Redelijk wat mensen lopen met het syndroom van Tietze rond. Een groot gedeelte weet niet eens dat het deze klachten heeft omdat de verschijnselen onduidelijk zijn. Het syndroom van Tietze is een ontstekingsreuma. De stukjes kraakbeen tussen ribben en borstbeen zijn hierbij ontstoken. Dit gaat niet vanzelf over.

Algemene klachten zijn pijn aan het sternum (borstbeen), vooral wanneer je erop drukt. De pijnklachten kunnen in golven komen en gaan. Helaas is er geen genezing mogelijk, wel wordt vaak pijnstilling voorgeschreven.

Een klaplong

Bij een klaplong krijg je het benauwd en ervaar je heftige pijn in het sternum (borstkas). Meestal zit er een lekkage in het longvlies. Opvallend is dat de oorzaak van een klaplong niet altijd bekend is. Heb je eenmaal een klaplong gehad, dan is de kans groter dat dit nog eens gebeurt.

Behandeling bestaat uit het toedienen van zuurstof. Soms wordt er een longdrain aangelegd. In veel gevallen geneest een klaplong vanzelf. In andere situaties is een kijkoperatie toch nodig. Houd er rekening mee dat je met een klaplong de eerste tijd geen inspanning mag verrichten.

Hartritmestoornis of hartaanval

Soms duidt sternum pijn op een hartritmestoornis of een hartaanval. Bij een hartritmestoornis slaat het hart afwijkend of onregelmatig. Dit kan lange tijd goed gaan maar zorgt vroeg of laat voor problemen.

Een hartaanval of hartinfarct is ernstig. De hartspier krijgt (tijdelijk) geen zuurstof meer. Hierdoor sterft een deel van het hart af. Daarom is het zo belangrijk om direct hulp in te schakelen. De arts of specialist zal het bloedvat zo snel mogelijk openen. Hierdoor krijgt het hart weer zuurstof. Een hartaanval kan uiteindelijk fataal aflopen.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique