Stamceltherapie kosten: hoe duur is het?

De stamceltherapie kosten kunnen erg hoog uitvallen. Waarom zou je deze therapie toepassen en heeft het ook echt nut? Stamceltherapie vervangt afwezigen of defecte cellen maar ook weefsels of organen. Het wordt onder andere bij diabetes, brandwonden, levercirrose en artrose toegepast. Helaas worden de stamceltherapie kosten niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

Dit is stamceltherapie

Bij stamceltherapie zijn er drie methoden mogelijk:

  • Autoloog: stamceltherapie: eigen stamcellen
  • Allogeen stamceltherapie: donor stamcellen
  • Xenogeen: stamceltherapie: afkomstig van een andere diersoort

Wat is een stamcel? Dit is een cel die in een ander celtype kan veranderen. Het is ook mogelijk om de cellen genetisch gelijk te maken aan de cellen van de patiënt, dit gebeurt bij donor stamceltherapie.

Het belang van stamceltherapie is groot: de cellen kunnen zich omvormen tot de afwezige of defecte cellen in een orgaan of gewricht.

Stamceltherapie bij artrose

Betrekkelijk nieuw is stamceltherapie bij artrose. Begin 2020 is er € 1.000.000 aan subsidie vrijgemaakt voor onderzoek naar de behandeling met stamcellen (bij artrose). Hiermee moet het mogelijk zijn om stamceltherapie snel beschikbaar te maken voor artrosepatiënten.

Een onderzoek bij proefdieren laat zien dat stamceltherapie het kraakbeen bij artrose kan herstellen. Middels onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van het Leids universitair Medisch Centrum, moet duidelijk worden of stamceltherapie ook bij menselijke artrosepatiënten werkt.

Om de website van UMC Utrecht is te lezen dat donorstamcellen helpen om een gat in kraakbeen te dichten, bijvoorbeeld ontstaan na een ongeluk of blessure. Dat is in ieder geval goed nieuws want dit kan mogelijk artrose op latere leeftijd voorkomen. UMC Utrecht geeft aan dat deze behandeling helaas niet bij artrose werkt. Daarom wordt er door het Leids universitair Medisch Centrum hier verder op onderzocht.

Stamceltransplantatie bij diabetes

Uit een onderzoek (2017) is gebleken dat stamceltransplantatie bij diabetes type 1 effectief werkt. Diabetespatiënten gaan hierdoor weer meer insuline aanmaken. Helaas werkte therapie in veel gevallen tijdelijk en volgt er uiteindelijk een terugval.

Het Stamcelinstituut

Bij het Stamcelinstituut wordt stamceltherapie voor de knie toegepast. Het gaat hier om een beschadigd kniegewricht door artrose. Het Stamcelinstituut maakt gebruik van mesenchymale stamcellen. Deze stamcellen zijn afkomstig uit endometrioseweefsel of navelstrengweefsel.

De stamcellen worden in de knie geïnjecteerd. Hier werken ze ontstekingsremmend. Dit heeft als voordeel dat het kraakbeen beter kan herstellen. Om de website van het Stamcelinstituut is te lezen dat de stamceltherapie in veel gevallen artrose geneest. Of dit in de praktijk echt zo werkt, daar is nog weinig over bekend.

Stamceltherapie kosten

Er is veel vraag naar deze vorm van therapie. Wat zijn de stamceltherapie kosten? Een behandeling is niet goedkoop. Bij artrose bijvoorbeeld wordt gekeken naar de ernst van de schade van het gewricht. Wanneer de schade niet te groot is dan bedragen de stamceltherapie kosten tussen de € 3000 en € 5000.

Bij een ernstig beschadigd gewricht lopen de kosten voor stamceltherapie nog verder op. Je komt dan op een bedrag tussen de € 5000 en € 9000 uit.

Stamceltherapie vergoeding van de zorgverzekeraar

Ook bij andere aandoeningen of ziekten is stamceltherapie zeer prijzig. Bij behandeling van de ziekte MS bedragen de stamceltherapie kosten tussen de € 3000 en € 6000. In veel gevallen worden de kosten niet door de zorgverzekeraar vergoed. Dit is de reden waarom veel patiënten op eigen kosten naar het buitenland gaan om hier stamceltherapie toe te laten passen.

De reden dat stamceltherapie in veel gevallen niet vergoed wordt heeft te maken met te weinig wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de effectiviteit van deze behandeling. Wanneer in de toekomst blijkt dat stamceltherapie wél effectief is en andere behandelmethoden vervangt dan wordt het met de vergoeding ook een heel ander verhaal.

Helaas worden de stamceltherapie kosten ook niet op een andere manier vergoed, bijvoorbeeld vanuit de gemeente. Wie stamceltherapie wil toepassen staat er in veel gevallen (financieel) alleen voor. Alleen bij donor transplantatie, vooraf behandeld met stamceltherapie, vindt er wel vergoeding vanuit de zorgverzekering plaats.

Studie stamceltherapie

Om de stamceltherapie kosten vergoed te krijgen is er nog veel onderzoek nodig. Zo richt Amsterdam Universitair Medisch Centra zich op de effectiviteit van stamceltherapie bij de ziekte MS. Ook is er onderzoek gaande naar stamceltherapie bij artrose.

CZ, een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland, vermeldt op de website dat een behandeling niet vergoed wordt wanneer het om een nieuwe of experimentele behandeling gaat. Stamceltherapie valt in 2020 nog in deze categorie. Hopelijk komt hier met betrekking tot de stamceltherapie vergoeding snel verandering in. Het is al erg genoeg dat mensen chronisch ziek zijn of pijn lijden, des te erger dat ze voor een behandeling zelf moeten betalen.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique