Psyche

De psyche (psychologie) is niet altijd makkelijk te begrijpen. Het is een feit: jongeren hebben vaker mentale aandoeningen en meer dan de helft van de Nederlanders heeft lichamelijke klachten. Een goede geestelijke gezondheid is belangrijk. Gelukkig voelt ruim 89% van de Nederlanders ouder dan 12 jaar zich psychisch goed.

De meest voorkomende psychische aandoeningen zijn angststoornissen en stoornissen, depressies, persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen. Maar ook een psychotische stoornis en autisme komt regelmatig voor.

Onder angst/paniekstoornissen vallen ook de fobieën, dwangstoornissen en hyperventilatie. Toch ziet niet iedereen een van deze dingen als een psychische stoornis, waardoor je toch redelijk goed kunt functioneren. Een psychiater of psycholoog is er om te helpen met een psychische aandoening.