Pijn met ademen

Pijn met ademen is voelbaar tijdens de ademhaling, hoesten of niezen. Soms trekt deze pijn door naar de buik of rug. Pijn bij ademen kan verschillende oorzaken hebben. Dit kan met de longen, de milt of het borstvlies te maken hebben. Ontdek de mogelijke oorzaken en bijbehorende symptomen.

In het kort

 • De ademhaling verloopt pijnloos
 • Treden er pijnklachten op, dan kan dit duiden op een longontsteking, astma, angina pectoris of iets anders
 • In sommige gevallen is de onderliggende ziekte progressief

Zo werkt de ademhaling

De longen spelen een belangrijke rol bij de ademhaling. Bij inademen gaat lucht via de neus of mond naar de luchtpijp. Deze lucht stroomt door steeds kleiner wordende luchtwegen (bronchiën). De bronchiën vertakken en eindigen in de longblaasjes. Deze longblaasjes vullen zich met lucht.

Uiteindelijk vindt hier de omwisseling van koolstofdioxide naar zuurstof plaats. De rode bloedcellen absorberen het zuurstof en transporteren dit naar de verschillende weefsels.

Bij de uitademing wordt koolstofdioxide via de longen afgevoerd. De mens haalt gemiddeld 16 keer per minuut adem. Een langzame ademhaling is gezonder, al hangt dit ook van de lichamelijke of psychische inspanning af.

Pijn bij ademen: oorzaken

De ademhaling moet onmerkbaar en pijnloos zijn. Pijn tijdens de ademhaling heeft altijd een onderliggende oorzaak. Naast pijn kunnen er ook andere symptomen zoals kortademigheid, pijn op de borst en overmatig zweten optreden. Hieronder de meest voorkomende oorzaken van pijn met ademen.

Astma (vernauwde longbuisjes)

Astma is een ziekte van de luchtwegen die zowel bij volwassenen als kinderen voor komt. De oorzaak ligt in overgevoeligheid voor bepaalde prikkels, vaak allergische prikkels (huisdieren, stuifmeel, huisstofmijt). Astma kan echter ook door lichamelijke inspanning, stress, luchtvervuiling en medicatie ontstaan. Soms speelt erfelijkheid een rol.

De meest voorkomende symptomen van astma zijn:

 • Benauwdheid en een piepende ademhaling
 • Pijn met ademen
 • Veel hoesten

Voor patiënten met astma is het belangrijk om niet te roken en dagelijks te bewegen. Het vermijden van prikkels voorkomt klachten. Verder wordt astma behandeld met medicatie die de luchtwegen verwijden of ontstekingen wegnemen.

Bekijk middelen tegen astma

Angina pectoris (pijn op de borst)

Bij angina pectoris ontstaat er pijn op de borst. In rust verdwijnen de pijnklachten. Oorzaak is een vernauwing van de kransslagader van het hart. Dit ontstaat als gevolg van aderverkalking (roken, vet voedsel etc). Vooral bij lichamelijke inspanning en stress treden de klachten op.

Pijn op de borst is een teken dat het hart te weinig zuurstof krijgt. Daarom is het belangrijk om even rust te nemen. Duurt het zuurstoftekort langer dan 15 minuten, dan kan het hart schade oplopen. Angina pectoris is een risicofactor voor een hartinfarct. Behandeling bestaat uit nitroglycerine spray of isosorbidedinitraat tabletjes.

Bloeddrukmeters

klinisch gevalideerd

Bronchitis – ontsteking van de bronchiën

Bij een ontsteking van de bronchiën (kleine buisjes van de longen) spreken we van bronchitis. We onderscheiden acute of chronische bronchitis. Patiënten met astma of COPD krijgen hier vaker mee te maken. In veel gevallen gaat bronchitis vanzelf over.

Belangrijkste verschijnselen zijn:

 • Pijn achter het borstbeen (bij het hoesten)
 • Pijnlijke ademhaling
 • Benauwdheid
 • Piepende ademhaling
 • Veelvuldig hoesten en ophoesten van slijm

Soms krijgt de patiënt last van koorts. Bij ernstige klachten kan paracetamol helpen. Hierdoor voelt de patiënt zich beter.

Een luchtwegverwijderaar (inhalatiemedicijn) laat klachten van benauwdheid afnemen. Deze luchtwegverwijders werken 4 tot 48 uur.

COPD (chronische longziekte)

Longemfyseem of COPD is een ernstige longziekte. Het ontstaat bijna altijd als gevolg van langdurig roken. Bekende symptomen zijn benauwdheid, kortademigheid, hoesten en slijm ophoesten. Ook pijn met ademen kan voorkomen.

Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd, waardoor de longen minder goed werken. Met de jaren wordt deze ziekte steeds ernstiger. Een gezonde levensstijl en medicatie kan klachten verminderen, de ziekte gaat er echter niet van weg.

Klaplong – long geheel of gedeeltelijk ingeklapt

Pijn met ademen kan ook door een klaplong ontstaan. Oorzaak voor een klaplong is een ongeval, maar komt net zo vaak spontaan voor. Opvallend is dat rokers, lange en slanke mensen en mannen hier vaker mee te maken krijgen.

Bij een klaplong is het moeilijker ademhalen. Er ontstaan klachten als een hevige stekende pijn op de borst en soms pijn in de nek of schouder. De patiënt kan de neiging hebben om te kuchen.

Een kleine klaplong kan vanzelf verdwijnen, maar wordt in veel situaties met extra zuurstof behandeld. Bij een grote klaplong bestaat behandeling uit het aftappen van lucht (longdrain), zodat het longvlies en borstvlies weer tegen elkaar aan komen te liggen. Soms is een kijkoperatie noodzakelijk.

Longontsteking

Bij een longontsteking zijn de longblaasjes en meestal het omliggende longweefsel ontstoken. Vaak wordt dit veroorzaakt door een virus of bacterie, soms doordat voedsel of een voorwerp in de longen terechtkomt.

Symptomen van een longontsteking zijn pijn bij ademen, kortademigheid en een oppervlakkige ademhaling. Ook het ophoesten van gekleurd slijm en vermoeidheid komen voor. Een longontsteking is een ernstige aandoening die zonder behandeling soms dodelijk afloopt. Met antibiotica en soms extra zuurstof of wordt de longontsteking behandeld.

Miltruptuur (gescheurde milt)

Bij een klap tegen de milt kan deze scheuren: een miltruptuur. Er ontstaan klachten als pijn met ademen, pijn in de buik en de linkerschouder. Zonder directe behandeling zal de bloeddruk lager worden en de hartslag onregelmatig. Een operatieve ingreep is noodzakelijk.

Pleuritis (ontsteking van het borstvlies)

Alweer een aandoening die pijn bij ademen veroorzaakt. Door een bacterie of virus kan het borstvlies ontsteken. Soms ontstaat het door irritatie van de pleura (borstvlies). Behandeling bestaat uit het toedienen van ontstekingsremmers of antibiotica.

Gekneusde tussenribspier

Tussenribspieren verbinden de ribben met elkaar en zorgen dat deze ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. De oorzaak is onbekend, maar soms kan een tussenribspier gekneusd of ontstoken raken. Bij inademen ontstaan er pijnklachten. Een gekneusde of ontstoken tussenribspier verdwijnt na een aantal weken tot maanden. Er zijn echter ook gevallen bekend waarbij dit jarenlang aan blijft houden. Er is geen goede behandeling voor. Pijnstillers verminderen de pijnklachten.

Syndroom van Tietze

Het syndroom van Tietze valt onder de reumatische ontstekingen. Hierbij is het kraakbeen in de borstkas ontstoken en opgezwollen. Vooral een pijnlijke ademhaling is een bekende klacht. Het vervelende is dat verschillende lichamelijke onderzoeken geen afwijkingen kunnen aantonen. Bij pijnklachten voldoet een pijnstillend medicijn. In ernstige gevallen schrijft de arts ontstekingsremmers voor.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique