Pijn aan arm: oorzaken pijnlijke bovenarm of onderarm

Pijn aan de arm is het verschijnsel waarbij er pijn aan de boven- of onderarm optreedt. Soms is de pijn in de hele arm voelbaar. Pijn kan verschillende oorzaken hebben. Soms gaat het om een onschuldige aandoening zoals spierpijn. Het kan echter ook om het carpaletunnelsyndroom, een slijmbeursontsteking of ontwrichte elleboog gaan. Soms is de oorzaak zo ernstig dat alleen een operatieve behandeling helpt.

In het kort

  • Pijn aan de arm is in veel gevallen onschuldig en verdwijnt na het nemen van rust
  • Soms gaat het om een ontwrichting of een hartaandoening
  • Bij aan houdende klachten stelt de arts een diagnose en start een behandeling

Pijn aan arm: korte omschrijving

Pijn aan de armen komt net zo vaak aan de boven – als onderarm voor. Soms ontstaat de pijn vanuit de rug, de borstholte of de schouder. Deze pijn kan doortrekken naar de arm en de hand. In sommige gevallen doen zowel de rechterarm als linkerarm tegelijkertijd pijn.

Oorzaken pijn aan arm

Pijnklachten hebben altijd een onderliggende oorzaak. In de meeste gevallen verdwijnen de pijnklachten na enkele dagen, vaak bij het nemen van rust. Is de oorzaak onbekend of blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om dit door een arts te laten onderzoeken. Hieronder de meest voorkomende oorzaken van pijn aan arm, inclusief symptomen en behandeling.

Spierpijn of spierverrekking

Intensief sporten of zware lichamelijke arbeid kan spierpijn met zich meebrengen. Dit ontstaat door overbelasting van een of meerdere spiergroepen, vaak in de schouder of bovenarm. Spierpijn verdwijnt na één tot drie dagen.

Bij een te hoge belasting van de spier kan deze verrekken of scheuren. Helaas is dit van buiten niet zichtbaar, terwijl de pijn wel voelbaar is. Bij een spierscheur ontstaat er een plotselinge hevige pijn, waarbij bewegen zeer moeizaam gaat. Met voldoende rust geneest deze blessure vanzelf. Bij hevige pijn brengt pijnstilling verlichting.

Bestel pijnstillers

Tennisarm en golferselleboog

Deze twee aandoeningen hebben niks met sport te maken, maar laten zien waar pijnklachten voorkomen. Bij een tennisarm raken de onderarmspieren aan de buitenkant van de elleboog overbelast. Dit ontstaat soms bij plotselinge zware belasting (tennissen), of herhaalde bewegingen (schilderen.

Bij een tennisarm doet de hand bij dichtknijpen pijn. Er ontstaat ook pijn aan arm bij het naar buiten draaien van de onderarm of de pols naar achteren buigen. Binnen enkele weken tot maanden geneest een tennisarm vanzelf.

Bij een golfarm of golfelleboog zijn de onderarmspieren aan de binnenste elleboogknobbel geïrriteerd. Er ontstaan pijnklachten bij het dichtknijpen van de hand, het naar voren buigen van de pols of de onderarm naar binnen draaien. Ook dit geneest vanzelf. In beide gevallen helpt paracetamol voldoende om pijnklachten te verminderen.

Pijn aan arm door zweepslag

Een zweepslag komt vaker bij de kuit voor, maar kan ook aan de arm ontstaan. Hierbij scheurt er een spiertje, vaak door een krachtige beweging. Een zweepslag is erg pijnlijk waarbij het niet mogelijk is om de arm te bewegen. Het is belangrijk om bewegingen dagelijks op te bouwen, waarna herstel binnen 2 tot 8 weken optreedt.

Carpaal tunnel syndroom/ carpaletunnelsyndroom

Door de arm loopt de carpale tunnel, een doorgang voor zenuwen en pezen. Bij het carpaletunnelsyndroom is de tunnel te nauw. Hierdoor raakt de handzenuw bekneld. Dit komt vaker voor door herhaalde bewegingen, trillingen of de hand te ver naar voren of achter gebogen houden. Het carpaletunnelsyndroom wordt ook bij zwangere vrouwen en ouderen vaker gezien. Daarnaast zijn artritis, diabetes, overgewicht en een langzaam werkende schildklier risicofactoren.

De meest bekende symptomen van het carpaletunnelsyndroom zijn tintelingen in duim en vingers, een doof gevoel en pijn. Behandeling bestaat vaak uit het toedienen van medicijnen, een spalk of een operatieve ingreep.

Cubital tunnel syndroom

Vergelijkbare klachten als bij het carpale tunnel syndroom, met tintelingen en pijn aan de buitenzijde van de hand.

Peesontsteking

Pezen verbinden de spieren met botten. Bij overbelasting kan er een peesblessure of peesontsteking ontstaan. Symptomen bestaan uit roodheid, zwelling en pijn aan de arm. In het begin nemen deze klachten bij rust af, later zijn de klachten continu aanwezig.

Het is bij een peesontsteking belangrijk om de arm in beweging te houden. Lichte pijnstillers zoals paracetamol helpen hierbij. Rekoefeningen versnellen het herstel. Dit kan eventueel onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Het syndroom van de Quervain is een peesschedeontsteking, waarbij de duim van de hand wordt weggebogen. Dit ontstaat als gevolg van irritatie en zwelling van de handpezen.

Ontwrichting of botbreuk

Pijn aan arm kan ook het gevolg zijn van een ontwrichte elleboog of schouder uit de kom. Hierbij zijn de kop en kom van een gewricht (tijdelijk) van elkaar losgekomen. Soms schiet dit direct terug, maar blijven pijnklachten enige tijd aanhouden. Bij een bijna ontwrichting of gehele ontwrichting is het nodig om het gewricht weer terug te zetten. Afhankelijk van de ernst wordt dit door middel van een snelle beweging, een draagdoek of operatief gedaan.

Reumatische aandoeningen

Reuma is de verzamelnaam voor verschillende aandoeningen van de gewrichten, spieren, pezen en botten. Iedereen kan te maken krijgen met reuma. Bij reumatoïde artritis zijn de gewrichten chronisch ontstoken. Er ontstaan klachten als pijn aan de arm, voeten, pols of andere gewrichten. Het is bij reumatoïde artritis belangrijk om te blijven bewegen. Een NSAID vermindert pijnklachten, waardoor de patiënt beter kan bewegen.

Bekijk NSAID

Fibromyalgie oftewel wekedelenreuma brengt klachten als pijn en stijfheid met zich mee. Deze pijn kan overal in het lichaam voorkomen. Ook bij fibromyalgie is het belangrijk om dagelijks te bewegen. Na activiteit helpt een warme douche of warm bad. Patiënten met fibromyalgie vinden veel ondersteuning bij de fysiotherapeut of oefentherapeut.

Hartklachten

Een pijnlijke arm ontstaat soms vanuit een andere aandoening of ziekte. Angina pectoris wordt ook wel pijn op de borst genoemd. Dit ontstaat door vernauwing van de kransslagader rondom het hart. Hierdoor krijgt het hart tijdelijk te weinig zuurstof. Dit is merkbaar bij inspanning: er ontstaat pijn op de borst, vaak uitstralend naar de schouder, arm, hals of kaak.

De klachten van angina pectoris verdwijnen bij het nemen van rust. Met cholesterolverlagers wordt het nauwer worden van de kransslagader afgeremd. Bloedverdunners moeten stolsels voorkomen.

Bij een hartinfarct treedt er beschadiging van de hartspier op. Dit ontstaat doordat de hartspier te weinig zuurstof krijgt (vernauwd of afgesloten bloedvat). De meest bekende verschijnselen van een hartinfarct zijn:

  • Pijn of een drukkend gevoel op de borst
  • Uitstralende pijn naar de linker- of rechterarm (soms beide armen)
  • Pijn straalt uit naar schouder hals, kaak of rug
  • Zweten
  • Misselijkheid
  • Benauwdheid
  • Angst

Vrouwen hebben vaker last van kortademigheid, een snelle ademhaling, duizeligheid en ernstige vermoeidheid. Behandeling bestaat uit het wegnemen van de bloedvatvernauwing. Dit kan met medicatie, een dotterbehandeling of omleidingsoperatie.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique