Mola zwangerschap: symptomen en HCG waarden

Een mola zwangerschap is een zwangerschap waarbij de vrucht al vroeg verloren gaat of niet levensvatbaar is. De placenta (moederkoek) blijft echter doorgroeien en het zwangerschapshormoon HCG produceren. Hierdoor blijven zwangerschapsverschijnselen sterk aanwezig en groeit de baarmoeder harder dan normaal. In een klein aantal gevallen ontstaat er een voorstadium van een kwaadaardige tumor. Ontdek meer over de mola zwangerschap, symptomen en hoe het met HCG waarden zit.

Wat is een molazwangerschap?

Een mola zwangerschap wordt ook wel mola hydatidosa of druiventroszwangerschap genoemd. Soms wordt er ook gesproken van een windei. Een mola zwangerschap kan nooit uitgroeien tot een voldragen zwangerschap. Het embryo is al in een vroeg stadium van de zwangerschap gestorven.

Oorzaken van deze zwangerschap

Bij een mola zwangerschap ontbreken de chromosomen van de moeder bij de vrucht. Er zijn alleen chromosomen van de vader aanwezig.

Hoe werkt dit precies? Bij een normale zwangerschap is iedere cel voorzien van chromosomen van zowel de vader als de moeder. Een mola zwangerschap ontstaat vaak doordat de eicel geen erfelijk materiaal bevat. Bij een bevruchting komen er dus alleen chromosomen van de vader in iedere cel terecht. Dit noemen we een complete mola zwangerschap. Deze zwangerschap kan niet uitgroeien tot een baby. De vrucht gaat al heel vroeg in de zwangerschap verloren.

De incomplete mola zwangerschap

Daarnaast is er nog de incomplete mola zwangerschap. Bij deze mola zwangerschap wordt de eicel bevrucht door twee zaadcellen tegelijk. Er zijn chromosomen van moeder aanwezig, maar de chromosomen van vader overheersen teveel. Er ontstaat een vrucht die uiteindelijk te gronde gaat, maar langer aanwezig blijft dan bij een complete mola zwangerschap.

Leeftijd van de vrouw speelt een rol

Jonge vrouwen (jonger dan 15 jaar) hebben een grotere kans op het krijgen van een mola zwangerschap. Ook bij vrouwen boven de 40 jaar komt het vaker voor. Daarnaast krijgen vrouwen uit het verre Oosten er vaker mee te maken. Bij hen komt dit type zwangerschap tot wel tien keer vaker voor. Over het algemeen komt een complete mola zwangerschap bij 1 op de 2.000 zwangerschappen voor en een incomplete mola zwangerschap bij 1 op de 20.000 gevallen.

Mola zwangerschap symptomen

Kun je de symptomen van een mola zwangerschap? Vaak zijn de symptomen in het begin onduidelijk. De zwangerschapstest geeft een positief resultaat, vaak al wat eerder dan je zou mogen verwachten. Ook is de test sterk positief. Dit komt omdat er meer HCG wordt geproduceerd dan normaal.

Bekijk zwangerschapstesten

Hoewel de vrucht niet meer leeft, blijft de placenta (moederkoek) gewoon doorgroeien. De placenta produceert het zwangerschapshormoon HCG. Dit hormoon zorgt voor de typische zwangerschapsverschijnselen zoals misselijkheid, het uitblijven van de menstruatie, groter wordende borsten etc. Misselijkheid en overgeven kan sterker voorkomen omdat de concentratie HCG hoger is dan bij een normale zwangerschap.

Een veel voorkomend symptoom is het optreden van bloedverlies, vaak al vrij vroeg in de zwangerschap. Hierdoor kun je aan een miskraam denken. Toch kan ook bloedverlies enige tijd uitblijven.

De baarmoeder groeit harder dan normaal. Bij 15 weken mola zwangerschap reikt de baarmoeder al tot navelhoogte. In normale gevallen komt de baarmoeder rond de 22 weken zwangerschap pas tot navelhoogte.

Soms houd je vocht vast (oedeem) en ontstaat er een hoge bloeddruk. Daarnaast is tijdens een onderzoek geen hartactie te horen en voelt de baarmoeder week aan. Op een echo is geen vrucht zichtbaar en is er geen vruchtwater aanwezig.

De placentavlokken zijn opgezwollen en vormen cysten (blaasjes gevuld met vocht). Ze vormen een tros en lijken daardoor op een druiventros, vandaar de benaming druiventroszwangerschap. Er ontstaan soms tumoren die in de meeste gevallen na de miskraam weer verdwijnen.

Rond de 10 tot 20 weken zwangerschap zal een mola zwangerschap eindigen in een miskraam. Dit gaat gepaard met bloedverlies en buikkrampen.

Behandeling van een molazwangerschap

Het is belangrijk dat een mola zwangerschap volledig wordt afgebroken. De vrucht, indien deze al aanwezig is, is niet levensvatbaar. Bij een spontane miskraam moet gecontroleerd worden of echt alles is uitgedreven.

In andere gevallen wordt de zwangerschap middels een curettage (vacuümcurettage of zuigcurettage) afgebroken en verwijderd. Dit kan onder plaatselijke verdoving of algehele narcose. De baarmoeder wordt leeggezogen en alle molablaasjes worden verwijderd. Een aantal blaasjes blijft vaak achter maar zal door het lichaam zelf verwijderd worden.

Mola zwangerschap & HCG waarden

Hoe zit het met een mola zwangerschap en de HCG waarde? Het HCG-niveau geeft een indicatie over de activiteit van de mola. Vaak zal het lichaam na het uitschrijven of curettage de blaasjes opruimen en daalt het HCG-niveau. In sommige gevallen blijft het niveau hetzelfde of stijgt zelfs.

Wanneer het HCG-niveau hetzelfde blijft of stijgt, is er sprake van een persisterende trofoblast. Dit komt in 15 procent van de gevallen voor. Er zal een behandeling met chemo plaatsvinden. Vaak is dit met mehotrexaat. Een persisterende trofoblast is een voorstadium van een kwaadaardige tumor. In de meeste gevallen is dit goed te behandelen middels een chemokuur en blijkt de vrouw na een half jaar volledig schoon te zijn.

Voorstadium van kanker

In 2 tot 8 procent van de gevallen wordt een persisterende trofoblast kwaadaardig. In deze gevallen kan de mola zijn uitgezaaid via het bloed, vaak als eerste naar de longen. Er ontstaan dan klachten als hoesten, benauwdheid en bloed ophoesten voor. Er zal altijd een longfoto gemaakt worden, vaak al wanneer er sprake is van het voorstadium.

Behandeling van een kwaadaardige tumor vindt plaats middels chemotherapie of combitherapie. In 80 tot 99 procent van de gevallen is de kwaadaardige tumor, het choriocarcinoom, goed te behandelen. Dit is mede afhankelijk van de agressiviteit en het stadium.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique