Loslatende placenta: hoe gevaarlijk is dit?

Een loslatende placenta wordt ook wel placenta loslating (solutio placentae) genoemd. Dit is een ernstige complicatie bij zwangere vrouwen. Het komt vaker voor bij vrouwen met een hoge bloeddruk of als gevolg van letsel. Lees over de oorzaken van een placentaloslating, de symptomen en hoe je moet handelen.

Benaming loslatende placenta

Er zijn een aantal benamingen of synoniemen voor loslatende placenta:

  • Placenta loslating
  • Abruptio placentae
  • Placenta abruptio
  • Solutio placentae

Bovenstaande benamingen betekenen allemaal hetzelfde: de placenta laat los. Een andere benaming voor placenta is moederkoek.

Hoe vaak komt het voor?

Een loslatende placenta is een levensbedreigende situatie, maar komt gelukkig weinig voor. De kans op een placenta loslating is 0,3%. Dit betekent dat het bij 3 op de 1000 zwangerschappen voorkomt.

Oorzaken loslatende placenta

Er zijn veel verschillende oorzaken voor een loslatende placenta. Het is voor artsen vaak moeilijk om een exacte oorzaak vast te stellen. Onderstaande risicofactoren kunnen een placentaloslating veroorzaken:

Hoge bloeddruk (hypertensie)

Een van de meest voorkomende oorzaken bij zwangere vrouwen. Bij een hoge bloeddruk ontstaan er klachten als hoofdpijn, duizeligheid, kortademigheid en oorsuizen. Chronische hypertensie kan een placenta loslating tot gevolg hebben.

Zwanger? Controleer zelf je bloeddruk. Bekijk de bloeddrukmeter

Fibromyoom

Het gaat hier om een gezwel van het bindweefsel achter de placenta. Komt weinig voor, maar geeft wel een verhoogd risico.

Vruchtwaterpunctie

Bij een vruchtwaterpunctie kan er een bloeding achter de placenta ontstaan.

Bloedstollingsziekte

Een bloedstollingsziekte tast de normale bloedstolling aan. Hierdoor kan de placenta loskomen van de baarmoederwand.

Letsel

In geval van (ernstig) letsel zoals mishandeling of een auto-ongeluk, raakt de baarmoeder en/ of de placenta beschadigd.

Eerdere placentaloslating

Vrouwen die tijdens een eerdere zwangerschap te maken hebben gehad met een loslatende placenta lopen verhoogd risico op herhaling hiervan.

Andere oorzaken of risicofactoren zijn de aanwezigheid van een litteken of meerlingzwangerschap. Daarnaast kan het gebruik van tabak, alcohol en andere schadelijke stoffen voor een loslating van de moederkoek zorgen. Het blijkt dat vrouwen met een donkere huidskleur en zeer jonge of oudere vrouwen vaker slachtoffer zijn. Dit geldt ook bij een zwangerschap van een mannelijke foetus.

Symptomen placentaloslating – kenmerken die je niet mag missen

Een placentaloslating vormt vaak een levensbedreigende situatie voor moeder en kind. Het belangrijkste symptoom is pijn in de buik. Deze pijn treedt zeer plotseling op en gaat gepaard met bloedingen.

Voorafgaande aan een loslatende placenta zijn er soms enkele waarschuwingssignalen aanwezig:

  • Milde buikpijn
  • Harde buiken
  • Baby beweegt minder
  • Bloedverlies

Een loslatende placenta brengt vooral hevige buikpijn en bloedverlies met zich mee. De symptomen lijken nog het meest op een voortijdige bevalling.

Behandeling bij een loslatende placenta

Wanneer bovenstaande symptomen of klachten optreden, is het belangrijk om een arts te waarschuwen. Deze voert lichamelijk onderzoek uit. Middels hartbewaking wordt de gezondheid van de baby goed in de gaten gehouden.

Behandeling is afhankelijk van de uitgerekende bevallingsdatum. Is dit dicht in de buurt, dan kan de bevalling worden opgewekt. Bij ernstige symptomen is een spoedkeizersnee noodzakelijk.

Het risico bij aanhoudend bloedverlies

Aanhoudend bloedverlies verhoogt het risico op overlijden van de baby, maar ook van de moeder. Bij een volledige placenta loslating krijgt de baby geen zuurstof en voedingsstoffen meer. Deze komt dan te overlijden.

Bij een gedeeltelijke placenta loslating zal vaak ziekenhuisopname plaatsvinden. Zo kunnen artsen de gezondheidstoestand van moeder en kind goed in de gaten houden. Afhankelijk van de zwangerschapsduur dient de behandelende arts medicijnen toe. Dit versnelt de longrijping bij de foetus. Dankzij dit soort medicijnen zijn de overlevingskansen van het kind groter.

Vrouwen met een gedeeltelijke of totale placenta loslating krijgen soms te maken met nierproblemen, leverproblemen en bloedstollingsproblemen. Met de juiste medische behandeling verdwijnen deze klachten weer.

Placentaloslating – kans op herhaling

Wat is de kans op herhaling na een eerste placenta loslating? De kans dat dit weer gebeurt bedraagt 1 op 6 tot 1 op 18. Hier zijn dus grote verschillen in te zien. Vrouwen met een geschiedenis van placenta loslating worden bij een volgende zwangerschap altijd goed in de gaten gehouden. Hiervoor ontvang je een doorverwijzing naar de gynaecoloog.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique