Inenting of vaccinatie: zo zit dat

Bij een inenting of vaccinatie wordt een dode of zwakke stof ingebracht om de immuniteit van het lichaam omhoog te brengen. In feite train je hier het immuunsysteem mee. De meeste inentingen geven geen complicaties maar er kunnen altijd wat bijwerkingen ontstaan. Over inenting of vakje na de is er veel discussie: moet het wel of niet verplicht zijn?

Zwakke stof – de werking van een inenting

Een inenting bestaat uit het inbrengen van een zwakke stof dat het afweersysteem op actief zet. Er wordt dus een (lichte) smetstof in het lichaam gebracht. Het lichaam herkent deze vreemde stof als indringer. Als reactie hierop gaat je immuunsysteem antistoffen aanmaken.

Deze antistoffen blijven zeer lang in het lichaam aanwezig. Wanneer de persoon een volgende keer daadwerkelijk met de infectieziekte in aanraking komt en hij is hier al voor ingeënt, dan zijn er al antistoffen in het lichaam aanwezig. Hierdoor word je niet ziek.

Inenting via naald of oraal

In veel gevallen zal inenting via een naald plaatsvinden. Er zijn echter ook inentingen of vaccinaties die oraal zijn in te nemen (via de mond). Inenten geeft meestal een volledige bescherming tegen de infectieziekte. Maar vaak niet het hele leven lang.

Lezen: boeken over vaccinatie

Entschema Nederland en België

In Nederland en België wordt gebruik gemaakt van een entschema tegen infectieziekten. Baby’s en kinderen worden via dit schema ingeënt. Dit ziet er als volgt uit:

  • DKTP in Nederland: Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio
  • DiTe Per in België: Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio
  • BMR (Bof, Mazelen, Rode Hond)

Verder wordt in ieder Europees land weer anders ingeënt Vaak wordt ook tegen HIB ingeënt, dit is een hersenvliesontsteking, en Meningokokkenziekte C en pneumokokken (voor kinderen geboren na 1 april 2006). Maar ook niet inheemse ziekten zoals gele koorts, tyfus, cholera etc. Vooral bij reizen naar de tropen is het verstandig om in te enten, ook voor volwassenen.

Wanneer voor het eerst inenten?

De eerste enting begint met 0 maanden en eindigt met 9 jaar. In deze periode heeft het kind ongeveer twaalf entingen gehad volgens de standaard entingprogramma’s. Soms treedt er tussendoor een infectieziekte op, zoals de Mexicaanse griep in 2009, waarvoor kinderen dan extra worden ingeënt.

Met het uitbreken van het coronavirus, eind 2019, is er in het jaar 2020 hard gewerkt aan een vaccinatie tegen corona. Het corona virus veroorzaakt de ziekte COVID-19, dat soms met hevige benauwdheid en longproblemen gepaard gaat.

Complicaties bij vaccinatie

De meeste inentingen geven geen complicaties. Het pokkenvaccin en de enting tegen kinkhoest wil soms wel eens een hersenontsteking veroorzaken. Dit veroorzaakt veel onrust bij ouders. Als gevolg ervan besluiten sommige ouders om hun kind niet in te laten enten.

Na inenting kan de plek waar de naald heeft gezeten rood gaan kleuren. De arm of het been kan ook stijf worden. Hierdoor is het lastig om dit lichaamsdeel te bewegen. Voor volwassenen is dit te begrijpen maar kinderen hebben hier moeite mee.

Soms treedt er na twee dagen koorts op, iets dat vooral bij baby’s na een vaccinatie voorkomt. Ook kan het branderig of stekend aanvoelen op de plaats van de enting. Over het algemeen verloopt een enting zonder verdere problemen. Wanneer de koorts boven de 40 graden komt of wanneer er zich vreemde dingen voordoen, is het raadzaam om een arts te raadplegen.

Is inenten verplicht?

Het inenten van het kind is geen verplichting. Ouders bepalen zelf wat het beste voor hun kind is.  In sommige gevallen is het beter om niet in te enten, bijvoorbeeld wanneer het afweersysteem erg zwak is. Kinderen met een afweerziekte zoals leukemie kunnen beter geen inenting krijgen, omdat zelfs de zwakke smetstof al ernstig kan verlopen.

Er ontstaat veel discussie over het wel of niet verplicht inenten (vaccineren) van kinderen. Vanwege de leerplicht mogen scholen niet-gevaccineerde kinderen niet weigeren. Voor de kinderopvang is dit vaak onduidelijk. Er is een nieuwe initiatiefwet gaande die regelt dat een kinderopvang niet ingeënte kinderen mag weigeren.

Dit heeft natuurlijk vergaande gevolgen voor werkende ouders. Ze worden dan voor de keus gesteld, in aan te en gebruik maken van de kinderopvang. Of niet inenten aan een alternatief zoeken, bijvoorbeeld een oppas aan huis.

Het effect van vaccinaties

Doordat kinderen veel worden ingeënt komen bepaalde infectieziekten bijna niet meer voor. Dat is natuurlijk goed nieuws want veel infectieziekten die vroeger voorkwamen zorgden voor erg wat doden.

Wat gebeurt er wanneer kinderen niet meer worden ingeënt? Dan komen er oude infectieziekten weer terug. Het aantal besmettingen loopt snel op en er zullen ook meer kinderen sterven of te maken krijgen met ernstige gevolgen.

Redenen om niet in te enten

Met de komst van het internet wordt er ook een hoop zin en onzin verspreid. Hierdoor staat er veel tegenstrijdige informatie over vaccinaties op verschillende websites. Dit maakt het lastig om feiten en fabels van elkaar te onderscheiden.

Bepaalde websites zijn zeer sceptisch over vaccineren. Ze noemen inenten zelfs gevaarlijk. Hierbij wordt verwezen naar situaties waarbij kinderen ernstig ziek werden na een vaccinatie. Probleem is dat niet duidelijk is of deze kinderen ook echt ziek werden door de vaccinatie of toch door iets anders.

Belangrijk om te weten is dat veel van deze websites geen wetenschappelijke onderbouwingen hebben. Het gaat om aannames of persoonlijke meningen. 92-99% van de ouders kiest ervoor om hun kind(eren) te laten vaccineren. Het klein percentage kinderen dat niet is ingeënt loopt weinig risico omdat de rest van Nederland wel is ingeënt.

Risico van inenting

Het systeem van inenten is niet waterdicht en geeft geen volledige garantie dat de infectieziekte ook nooit meer terugkomt. De infectieziekte kan altijd weer de kop opsteken, vaak in een iets andere vorm, waardoor het lichaam verrast wordt en hier ook geen afweerstoffen voor heeft. Virussen zullen altijd een nieuw weg vinden, omdat een virus ook wil overleven.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique