Gemiddeld IQ in Nederland (kind/ volwassene)

Wat is het gemiddeld IQ in Nederland, Europa en de rest van de wereld? IQ staat voor intelligentie intelligentiequoitiënt en is een methode om de intelligentie uit te drukken. Er is altijd sprake van een gemiddeld IQ. Iemand kan hier (ver) boven of onder zitten.

Intelligentiemeting: IQ testen

Om te weten wat iemands IQ of intelligentie is, wordt een IQ-test uitgevoerd. Dit is geen eenvoudige test die je even via het internet doet. Intelligentie is lastig te meten, daarnaast zijn niet alle testen even betrouwbaar.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met toenemende intelligentie. Naarmate een kind ouder wordt, neemt de intelligentie toe. Je kunt zeggen dat vanaf de leeftijd van 16 jaar de intelligentie niet meer toeneemt. Na het 75e lopen geheugenfuncties achteruit, waardoor de intelligentie weer wat afneemt.

Gemiddeld IQ van de mens

Er is een gemiddeld IQ als standaard. Dit is de intelligentie dat bij de grootste bevolkingsgroep voorkomt. Vanuit het gemiddeld IQ kun je bekijken of iemand intelligenter is of juist minder intelligent.

Gemiddeld IQ mens: 100

Mocht je willen vergelijken, een hond heeft een IQ van een kind van 2-3 jaar (afhankelijk van het ras). Het gemiddeld IQ van een aap ligt tussen de 65 en 95.

Gemiddeld IQ in Nederland

Verschilt het gemiddeld IQ in Nederland met dat van de rest van de wereld? Nee, het gemiddeld IQ in Nederland en andere landen ligt op 100. Hierbij is het wel belangrijk om te weten dat een IQ tussen de 85 en 115 als normaal beschouwd wordt.

Een lage IQ-score

Wanneer is je intelligentie beneden gemiddeld? Een score 70 en 85 wordt gezien als beneden gemiddeld of zwakbegaafd. Een score tussen 50 en 70 noemen we een licht verstandelijke beperking. Ligt de IQ-score tussen 35 en 50 dan heet dit matige verstandelijke beperking. Een ernstige verstandelijke beperking is een IQ-score tussen 21 en 35. Onder de 20 heet het een diepe verstandelijke beperking.

Een hoge IQ-score

Heb je een IQ-score tussen 100 en 115, dan is dit een gemiddeld IQ. Tussen 115 en 120 is het bovengemiddeld. Een IQ-score tussen 120 en 130 noem je begaafd en boven de 30 hoogbegaafd.

IQ-test is een momentopname

Het is leuk om een gemiddeld IQ of zelfs hierboven te hebben, maar een IQ-test is altijd een momentopname. Zo kan iemand slecht geslapen hebben of juist goed in vorm zijn en hiervoor matig of ontzettend goed presteren. Bij een volgende test kan de uitslag zomaar anders zijn.

Dit is de reden waarom een IQ-score niet van een enkele test mag afhangen. Bij een goede meting worden er meerdere testen uitgevoerd, het liefst met enkele weken of maanden hier tussenin. Bij kinderen is het belangrijk om de test vanaf het 16e jaar nogmaals uit te voeren. Een 18-jarige laat een zelfde score als een zestienjarige zien. Dit verklaart waarom de test vanaf de leeftijd van 16 jaar betrouwbaar is.

Gemiddeld IQ kind

Hoe zit het met het IQ van een kind? Ook hierbij wordt dezelfde IQ-score aangehouden. Wel zijn IQ-tests voor kinderen anders dan voor volwassenen. Een hoog IQ bij een jong kind leidt tot betere prestaties op school. Maar zoals bij alles geldt: goede prestaties op school geven geen garantie op goed betaald werk.

Het gemiddeld IQ bij een kind ligt net als bij volwassenen tussen de 85 en 115. Wanneer het IQ van het kind lager dan 85 is, zal het vaak op speciaal basisonderwijs terechtkomen. Hoogbegaafde kinderen krijgen te makkelijke of te weinig leerstof op een normale basisschool, waardoor ze uit verveling mogelijk slechter gaan presteren.

Overzicht gemiddeld IQ per land

Hoewel het gemiddeld IQ overal rond de 100 ligt, zijn er per land wel kleine verschillen. Zo blijken mensen uit Hongkong en Zuid-Korea het slimst te zijn. In Equatoriaal-Guinea en Ethiopië wonen de meeste mensen met een laag IQ. Hieronder een kort overzicht gemiddeld IQ per land:

  • Hongkong: 107
  • Zuid-Korea: 106
  • Japan: 105
  • Nederland: 102
  • België: 100
  • Verenigde Staten: 98
  • Soedan: 72
  • Nigeria: 67
  • Ethiopië: 63
  • Equatoriaal-Guinea: 59

Dit is een tochtoverzicht, natuurlijk zijn er nog veel meer landen waar het gemiddeld IQ bekend is. Neem bijvoorbeeld onze buren Duitsland, waar het gemiddeld IQ op 102 uitkomt. Dit is gelijk aan het gemiddeld IQ in Nederland.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique