Disclaimer

Aansprakelijkheid

Alle teksten op deze website zijn van informatieve aard. De website BlijGezond.nl heeft de teksten zorgvuldig samengesteld en getracht de informatie zo goed mogelijk up to date te houden. BlijGezond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard deze ook moge zijn, die zijn voortgekomen vanuit beslissingen die zijn genomen naar aanleiding van teksten op deze website. Ga bij klachten of vragen altijd langs een arts of specialist. De teksten op deze website kunnen een bezoek aan een medisch specialist nooit vervangen.

Auteursrechten

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan teksten te kopieƫren, vermeningvuldigen, verspreiden, opslaan of andere manieren van ongeoorloofd gebruik. Zonder toestemming is ongeoorloofd gebruik strabaar.

Privacy verklaring

Cookies

Voor het gebruik van cookies, ga naar onze pagina policy. Lees ook Google privacy en voorwaarden.

Contact

Vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Neem contact op met: info@blijgezond.nl