Dagbehandeling voor ouderen of senioren

Een dagbehandeling voor ouderen bestaat uit dagelijkse opvang in een verpleeghuis. Hierbij maken ouderen gebruik van de aangeboden activiteiten. Slapen gebeurt gewoon in de eigen woning, het gaat dus alleen om dagopvang. Dagbehandeling voor ouderen is in verschillende regio’s mogelijk, kijk maar eens hoe dit werkt.

Waarom dagbehandeling voor ouderen?

Bejaarden, je mag het eigenlijk niet meer zo noemen. Een betere benaming is ouderen of senioren. Het is een feit dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Toch kan er behoefte zijn aan extra zorg, bijvoorbeeld bij dementie of lichamelijke klachten.

Daarom is er dagbehandeling voor ouderen. De senior maakt gebruik van dezelfde mogelijkheden die een verpleeghuis biedt. Tegelijkertijd kan de persoon gewoon thuis blijven wonen.

Dagbehandeling voor ouderen heeft dan ook als grootste voordeel dat een verhuizing naar een verpleeghuis of verzorgingshuis voorlopig niet nodig is. Dit betekent een minder snelle achteruitgang en ook langer geestelijk gezond blijven.

Dementie is het grootste probleem

Wanneer je naar dagbehandeling voor ouderen kijkt dan valt op dat hier veel mensen met dementie naartoe gaan. Of het nou om lichte of matige dementie gaat, het is vaak lastig om de eigen dag in te delen. Daarom is dagbehandeling echt aan te raden.

Dagbehandeling biedt structuur, veiligheid en houvast. Dit is ontzettend belangrijk voor mensen met dementie. Juist door deze dagbehandeling is het mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Bovendien wordt de partner of het verzorgend familielid overdag ontlast.

Lezen: dementie boeken

Indicatie nodig

Om gebruik te kunnen maken van dagbehandeling voor ouderen is er een verpleeghuisindicatie nodig. Het is dus niet zo dat iedereen zich voor deze dagbehandeling kan aanmelden. De indicatie wordt aangevraagd bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Deze indicatie wordt ook wel een AWBZ-indicatie genoemd.

De zorg wordt vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Overigens zal er vaak sprake zijn van een eigen (kleine) bijdrage. Maar dan nog is er een indicatie nodig. Zonder deze indicatie kom je niet in aanmerking voor dagbehandeling voor ouderen, ook niet wanneer je dit op eigen initiatief wil regelen.

Programma dagbehandeling voor ouderen

Hoe ziet een dagbehandeling voor ouderen eruit? Dit bestaat uit verschillende activiteiten en therapieën. Alles ter bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn. Doel is om de ouderen zo lang mogelijk gezond te houden. Zo kan deze ook gedurende langere tijd zelfstandig blijven wonen.

Feitelijk ziet het programma van de dagbehandeling er bijna hetzelfde uit als het programma in een normaal verpleeghuis. Therapie bestaat vaak uit fysiotherapie, logopedie of andere vormen van therapie.

Verder worden er activiteiten aangeboden die het denkvermogen stimuleren zoals puzzels en kaartspelen. Maar ook activiteiten die de lichamelijke gesteldheid op peil houdt, zoals wandelen, handenarbeid, sportieve activiteiten etc.

Voor thuis: dementieklok

Sociale contacten met andere senioren

Het is een feit: steeds meer senioren voelen zich eenzaam. Dit is een groeiend probleem waar vooralsnog geen oplossing voor is. Dit komt omdat familieleden het vaak te druk hebben met werk, gezin en sociale contacten. Hierbij schiet het er nog wel eens in om de oudere familieleden op te zoeken.

Senioren blijven ook vaak achter op het gebied van digitale ontwikkelingen. Nu alles via het internet verloopt is het voor ouderen erg lastig om contacten te onderhouden. Tijdens dagbehandeling voor ouderen speelt het sociale aspect een belangrijke rol. De oudere krijgt veel contact met leeftijdsgenoten en zal daardoor niet snel afgezonderd raken van de buitenwereld. Soms ontstaan er spontaan nieuwe vriendschappen.

Thuissituatie wordt ontlast

Doordat een oudere naar de dagbehandeling kan, worden de mensen thuis vaak even ontlast. Er is dan niet meer de continu zorg over de oudere. Hierdoor kunnen de ‘thuisblijvers’ even hun eigen ding doen. Denk aan werk, het gezin, het huishouden en andere zaken. Maar ook ontspanning want intensieve zorg voor een oudere zorgt voor veel druk en tijdgebrek.

Grootste voordeel is dat de oudere tegen de avond weer met nieuwe energie wordt opgevangen. De familie voelt zich niet onder druk gezet en de oudere voelt zich niet tot last. Want dat is wat veel senioren voelen: anderen tot last zijn. Wat enerzijds wel te begrijpen is, anderzijds doen familieleden het met alle liefde.

Aanmelden bij een dagbehandeling voor ouderen

Hoe werkt aanmelding bij een dagbehandeling voor ouderen? Het is belangrijk om eerst de vereiste indicatie te hebben. Familie of vrienden kunnen hierbij helpen. Soms is het de huisarts, thuishulp of verpleegkundige die dagbehandeling voor ouderen voorstelt en met de indicatie helpt.

Hierna is het belangrijk om naar verschillende verpleeghuizen in de buurt te kijken. In nagenoeg elke stad ligt wel een dagbehandeling en dagbesteding voor ouderen. Zowel de oudere als de naaste kan een kijkje komen nemen.

Informeer naar de aanwezige therapieën en activiteiten. Het is namelijk belangrijk dat dit goed aanvoelt. Bevalt het niet, dan zijn er altijd nog andere verpleegtehuizen.

Informeer ook naar het vervoer van en naar het verpleeghuis. Door wie wordt dit geregeld en wat zijn de vergoedingen? Uitgangspunt is dat de zorgaanbieder het vervoer naar de dagbehandeling regelt. Hierbij moet sprake zijn van passend vervoer. Er zijn verschillende vormen van vervoer. Bijvoorbeeld openbaar vervoer, een taxibus of eigen vervoermiddel.

Bij dagbehandeling voor ouderen vanuit het persoonsgebonden budget is het belangrijk om zelf afspraken over het vervoer te maken.

Bezoek bij de dagbesteding

Dagbehandeling voor ouderen betekent een dagopvulling en ‘s avonds weer thuis zijn. Hoe zit het met bezoek bij de dagbesteding? Omdat het hier niet om langdurig verblijf of overnachting gaat is een bezoek vaak helemaal niet nodig. Mocht er iets dringends zijn dan is het uiteraard wel mogelijk dat er bezoek aan de dagbesteding plaatsvindt.

Kijk ook eens naar de maaltijden die worden aangeboden. Hoe zien deze maaltijden eruit, wordt er rekening gehouden met allergieën of specifieke wensen? Let ook op het aantal medewerkers binnen het verpleeghuis. Er moet voldoende medisch personeel aanwezig zijn.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique