Cervicaal (betekenis)

Cervicaal staat voor het gedeelte dat bij de hals hoort. De kanjer om de voorkant van de Lek gaan, maar ook om de baarmoederhals. Er zijn verschillende aandoeningen en ziekte met de benaming cervicaal We zijn onder andere het cervicaal houdingssyndroom, cervicale stenose of cervicale luxatie.

Aandoeningen met betrekking tot cervicaal

De volgende aandoeningen geven aan dat er sprake is van een afwijking of ziekte van het cervicaal (hals):

  • Cervicaal houdingssyndroom
  • Cervicale luxatie
  • Cervicale stenose
  • Cervicale myelopathie
  • Cervicale lordose
  • Cervicale radiculopathie
  • Cervicale dystonie
  • Cervicale sinose

Hieronder een korte omschrijving van de aandoeningen die bij het cervicaal gedeelte horen.

Cervicaal houdingssyndroom

Door een verkeerde houding, waarbij de hoofd vaak te ver naar voren staat, ontstaat er een anteropositie. Dit heeft het cervicaal houdingssyndroom tot gevolg. Er ontstaat pijn in de nek en bovenrug, maar ook stijfheid en een vermoeid gevoel in de nek.

Cervicale luxatie

Ook wel een ontwrichting van de halswervels genoemd. Kan soms na een flinke hoestbui ontstaan, waarbij de eerste wervel van de wervelkolom uit de kom schiet. Komt bij kinderen wel eens voor, bij volwassenen minder vaak

Cervicale stenose

Kenmerkt zich door een vernauwing van het halswervelkanaal. Ontstaat vaak door slijtage en is dan ook een bekend verouderingsverschijnsel. Door een verstoorde bloedsomloop kan het ruggenmerg beschadigd raken. Dit gaat gepaard met gevoelsstoornissen en minder controle over armen en benen. Er kan ook incontinentie ontstaan. Soms is er het gevoel alsof er een elektrische stroom door de ruggengraat gaat aanwezig.

Cervicale myelopathie

Staat ook wel bekend als cervicale kanaalstenose. Bij cervicale myelopathie is er sprake van een beschadiging van het ruggenmerg. De gevoels- en aansturing zenuwen in de nek (wervelkolom) zijn afgekneld. Dit zorgt voor een verminderd gevoel in armen en benen. Er treedt krachtsvermindering op, maar ook vaak incontinentie. De symptomen zijn hetzelfde als bij cervicale stenose.

Cervicale lordose

Bij lordose staat de bolle zijde van de wervelkolom naar voren gericht. We spreken dan ook wel van een holle rug. Dit brengt vermoeidheid en pijnklachten met zich mee.

Cervicale radiculopathie

Een aandoening waarbij een zenuwwortel in de nek bekneld is. Dit leidt tot zenuwklachten zoals pijn in de nek, schouder, arm en hand. Er ontstaan ook tintelingen of een doof gevoel in de arm en hand. De klachten nemen toe bij hoesten of niezen. Soms lijkt het alsof er een soort elektrische schok door de arm heen gaat. Cervicale radiculopathie ontstaat vaker bij een nekhernia.

Cervicale dystonie

Een verschijnsel waarbij het hoofd en de nek een afwijkende stand hebben. Dit ontstaat door een overmatige samentrekking van de halsspieren. De oorzaak is vaak onduidelijk, soms ontstaat het na een bloeding in de hersenen of een herseninfarct.

Cervicale sintomi

Bij cervicale sintomi draait het om symptomen van het cervicaal (hals). Het gaat hier dus om nekpijn, vaak uitstralend naar armen en schouders. Oorzaak van cervicale pijn ligt vaak in een slechte houding, verkeerde positie tijdens de slaap of een weinig actief leven. Ook stress en emotionele spanningen kunnen cervicale sintomi veroorzaken.

Aandoeningen van de baarmoederhals

Met cervicaal wordt ook de baarmoederhals bedoeld. Aandoeningen van de baarmoederhals worden vaak aangeduid met cervix, zoals cervixinsufficiëntie.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique