Antroposofische geneeskunde

De antroposofische geneeskunde richt zich niet alleen op het lichaam maar ook op ziel en geest van de patiënt. Deze geneeskunde werd ontwikkeld door Rudolf Steiner. Binnen de antroposofische geneeskunde zijn er drie behandelmethoden. In Nederland zijn er ongeveer 135 antroposofische artsen en specialisten werkzaam.

Rudolf Steiner

Maak kennis met de Oostenrijker Rudolf Steiner, geboren in 1861. Op 14-jarige leeftijd was hij erg geïnteresseerd in de wiskunde. Hij studeerde in Wenen en specialiseerde zich in natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Later ging hij werken bij het Goethe-Archief. Hier deed hij onderzoek naar de methode van Goethe.

Rudolf begon lezingen te houden over de problemen tussen de menselijke wil en het menselijke kennen. In 1912 noemt hij zijn leer antroposofie. Van hieruit is de antroposofische geneeskunde ontstaan, maar wat houdt het precies in?

Antroposofische geneeskunde: betekenis

Volgens de antroposofie is ziekte een verstoring tussen twee evenwichten:

  • Zenuw-zintuigen systeem dat afbrekend is
  • Stofwisselings-ledematensysteem dat opbouwend is

De mens kun je zien als een organisme met een aantal aspecten. Deze aspecten zijn als volgt ingedeeld:

  • De bovenpool: deze bevat het bewustzijn, het denken en het zenuw-zintuigensysteem.
  • De middenpool: deze bevat de ademhaling en de bloedsomloop
  • De onderpool: deze bevat de ledematen en de beweging, de spieren, de darmen, de maag

De antroposofische geneeskunde is niet tegen de wetenschappelijke geneeskunde, maar wil hierop een aanvulling zijn.

Behandelmethoden volgens de antroposofische geneeskunde

In de antroposofische geneeskunde zijn er drie behandelmethoden mogelijk. Een antroposofische arts kijkt niet alleen naar het lichaam, maar ook naar het levensverloop van de patiënt, de denkwijze etc. Vervolgens bepaalt de arts welke behandelmethode het beste bij de patiënt past.

De behandelmethoden bestaan uit geneesmiddelen, natuurlijke therapie of kunstzinnige therapie. Hieronder vind je meer uitleg over deze behandelmethoden.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Helaas worden deze behandelmethoden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Veel zorgverzekeraars hebben deze geneeskunde wel in het aanvullend pakket opgenomen. Wil je gebruik maken van de antroposofische geneeskunde? Vraag vooraf aan de zorgverzekeraar wat vergoed wordt. Soms is het nodig om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Geneesmiddelen

De eerste behandelmethode van de antroposofische geneeskunde bestaat uit geneesmiddelen (medicatie). Het gaat om antroposofische geneesmiddelen. Deze zijn volgens een bepaald systeem gemaakt.

Zo bevatten de medicijnen bepaalde plantendelen, deze versterkende werking. De plant moet een goedelevensamenstelling hebben. Dit betekent een goed klimaat waarin de plant staat, omgeving, ademhaling en nog veel meer.

Antroposofische geneesmiddelen zijn altijd op natuurlijke basis, het bevat dus geen synthetische stoffen. Hierdoor ontstaan er ook zelden bijwerkingen.

Heb je wel eens van de naam Weleda gehoord? Dit bevat een complete lijn van natuurlijke geneesmiddelen en verzorgingsproducten. Het bedrijf Weleda is opgericht door onder meer Rudolf Steiner. Vooral onder (zwangere) vrouwen zijn deze producten erg populair.

Bekijk Weleda producten

Natuurlijke therapie

De antroposofische geneeskunde richt zich ook op de natuurlijke therapie. Er zijn verschillende therapieën mogelijk. Bijvoorbeeld de voedingstherapie die uit een bepaald dieet bestaat. Bedoeld om het lichaam te reinigen.

Verder zijn er therapieën met water, lucht of licht, maar ook met warmte. Deze vier elementen vind je ook in de vrije natuur en heeft een positief effect op de geest van de mens. Natuurlijke therapie wordt door redelijk veel mensen gegeven, zonder dat er sprake is van een antroposofische arts. Deze therapie is al eeuwenoud en werd al beschreven voordat Rudolf Steiner zich hiermee bezighield.

Kunstzinnige therapie

Ook kunstzinnige therapie is al eeuwenoud, en niet door Rudolf zelf bedacht. Bijvoorbeeld in de Zen, hier worden kunstvormen gebruikt om de geest leeg te maken. Dat dit een positief effect heeft op het lichaam, dat was al langer duidelijk.

Een van de antroposofische kunsttherapieën is euritmie. Dit is een danskunst die aan ballet doet denken. Heilschilderen en heilboetseren zijn schilderen en boetseren, maar dan met een heilzame werking. Deze richt zich dus op de geest. Er is ook zoiets als heilspraak.

Antroposofische artsen

In Nederland zijn er een aantal antroposofische artsen. Deze zijn verbonden aan de Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). Via deze website kun je makkelijk een antroposofische arts vinden.

Vraag eerst bij de zorgverzekeraar in hoeverre deze geneeswijze wordt vergoed. Het is zonde wanneer je voor antroposofische geneeskunde gaat en achteraf blijkt dat je alles zelf moet betalen.

Werkt de antroposofische geneeskunde?

De vraag is of de antroposofische geneeskunde ook effectief is. In de visie van deze geneeskunde is de mens een wezen met een geestelijke oorsprong, dat zich vervolgens op aarde met een lichaam verbindt.

Voor veel mensen biedt de antroposofische geneeskunde ondersteuning. Of het echt effectief werkt hangt voornamelijk van de oorzaak en klachten af. Iemand die geestelijk lekker in zijn vel zit zal lichamelijk ook beter genezen. In dat opzicht kan antroposofische geneeskunde zeker een meerwaarde hebben.

Blijgezond.nl is een initiatief van gezondheidsdeskundige Dominique